ALGEMENE VOORWAARDEN

Lidmaatschapsvoorwaarden V.L.C
Het lidmaatschap loopt per maand en staat los van het lidmaatschap van KMG-NL
Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan de administratie van V.L.C. info@kravmaga-vlc.nl
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
Trainen is geheel voor eigen risico, sportschool V.L.C stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan/van goederen of personen.
Ook heeft elke deelnemer het contract onder ogen gezien en zijn met deze algemenen voorwaarden akkoord gegaan.

1: Deelname aan de trainingen en de wedstrijden geschiedt altijd op vrijwillige basis en op Eigen Risico.
2: Dragen van beschermende kleding (Tok,bitje,scheenbeschermers,vecht handschoenen)zijn verplicht.
3: Behandel elkaar met respect, en van niemand lastig.
4: Draag het juiste tenue verplicht (Zwarte broek,KMG T-shirt)
5: Sportschool V.L.C. Is niet aansprakelijk voor de eigendom(men) van de deelnemer(s) aan de cursus en of lessen.
6: Het nuttigen van consumpties is slechts toegestaan in de daarvoor besetmde ruimte(n).
7: Roken in het pand is TEN STRENGSTE VERBODEN.
8: Alle leden, deelnemers hebben een overeenkomst getekend en zijn daarbij akkoord gegaan met alle voorwaarden/Algemene bepalingen.

Lidmaatschap Kravmaga V.L.C
verlenging per maand, lidmaatschap is de eerste 3 maanden geldig daarna zal het per maand verlengd worden.
Er wordt altijd 1 maand opzegtermijn in acht genomen vanaf het eerste van de nieuwe maand.

Lidmaatschap KMG-NL
Officiele KMG-paspoorten zijn er voor P2 studenten en hoger.
Leden kunnen met het lidmaatschap deelnemen aan examens en genieten van reductie op workshops, seminars en cursussen anders dan de reguliere.
Verlies of diefstal van het KMG-NL-paspoort onmiddellijk doorgeven aan de lokale Instructor. Er kan een nieuw exemplaar worden aangevraagd. De kosten hieraan verbonden bedragen € 25,-
Beëindiging van het lidmaatschap dient door het individuele lid zelf vóór 01 november van het lopende jaar schriftelijk te worden doorgegeven aan de administratie, zodat het lidmaatschap 1 januari daaropvolgend beëindigd wordt.
Indien de beëindiging later dan 01 november wordt doorgegeven, zal verlenging van het lidmaatschap ( € 25,- ) automatisch in rekening worden gebracht.
Gehele of gedeeltelijke restituties van het lidmaatschap worden niet verleend.

Betalingen Facturen van V.L.C. Of Mouthguard/Global Fitness B.V.

1: dienen te geschiede voor einde betaal datum.
2: betaling zal vanaf Factuur datum binnen 14 Dagen geschiede.
3: U gaat akkoord met onze leveringsvoorwaarden binnen 2/3 Dagen.
4: www.mouthguard.nl / webshop.kravmaga-vlc.nl is niet aansprakelijk voor enige vertraging van leveringen.
5: www.mouthguard.nl / webshop.kravmaga-vlc.nl producten kunnen niet geruild worden na gebruik, product moet ongebruikt zijn.  Passen van kleding is gebruikelijk, maar passen van mondbescherming is tegen alle hygiëne, dus kunnen niet geruild worden.

Civiel

De burgers vanaf 18 jr krijgen de gelegenheid om zichzelf te kunnen verdedigen in welke situatie dan ook. Er wordt getraind op eigen niveau, d.w.z. in de mentale en fysieke conditie waarin men zich bevindt. Er zijn  geen voorwaarden om aan de les deel te nemen, men heeft geen Martial Arts-achtergrond nodig. Iedereen kan meedoen!!

VIP / Security

Er is Krav Maga voor mensen die in de beveiligingsbranche werken. De afwerking van de KM-technieken en tactieken kunnen anders zijn dan die in de civiele sector. Hierdoor zijn de beveiligingslessen specifiek toegespitst op situaties die men in de functie als beveiligingsmedewerker tegen zou kunnen komen.

Militair

De lessen zijn specifiek toegespitst op situaties die men in de functie als soldaat tegen zou kunnen komen. Er zijn verschillende eenheden met elk een andere taak. Meer informatie op persoonlijk verzoek.

Krav Maga - Kettlebell - Primal Move

Sportschool VLC - 06-55923102